Logga in

Tisdag 21 september

Kliniker A till Ö

Klicka på en bokstav nedan för att visa kliniker:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö

Sager Jan

Engelbrektsgatan 34a
411 37 Göteborg
Telefon: 031-183343

Visa på karta

Sandahl Ulf

Kungsportsavenyen 30
411 36 Göteborg
Telefon: 031-7781536

Visa på karta

Praktikertjänst
Tandkliniken ett4

Sandros Jens

Erik Dahlbergsgatan 14
411 26 Göteborg
Telefon: 031-7741070

Visa på karta

Praktikertjänst
Tandkliniken ett4

Schander Kerstin

Erik Dahlbergsgatan 14
411 26 Göteborg
Telefon: 031-7741070

Visa på karta

Schariot Benjamin

Samuel Baggesvägen 36
443 32 Lerum
Telefon: 0302-13666

Visa på karta

Vasatandläkarna

Schariot Stina

Vasaplatsen 2
411 34 Göteborg
Telefon: 031-7115025

Visa på karta

Scherstén Elisabeth

Kungsportsavenyen 30
411 36 Göteborg
Telefon: 031-161504

Visa på karta

Gårdatandläkarna

Schröder Carl

Vädursgatan 5
412 50 Göteborg
Telefon: 031-168670

Visa på karta

Gårdatandläkarna

Schröder Eva-Lotta

Vädursgatan 5
412 50 Göteborg
Telefon: 031-168670

Visa på karta

Praktikertjänst

Schützer Ingvar

Stabbetorget 4
416 80 Göteborg
Telefon: 031-257719

Visa på karta

Silfversparre Åke

Drottninggatan 46
411 07 Göteborg
Telefon: 031-150051

Visa på karta

Sinclair Flemming

Pärt-Antons gata 140
426 79 Västra Frölunda
Telefon: 031-298296

Visa på karta

Sjögren Helene

Grönagatan 59
414 54 Göteborg
Telefon: 031-241242

Visa på karta

Backaläkarhus

Skalenius Barbara

Herkulesgatan 1k
417 01 Göteborg
Telefon: 031-7442331

Visa på karta

Skogsberg Lars-Jerker

Väderilsgatan 50
418 36 Göteborg
Telefon: 031-534623

Visa på karta

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;