Logga in

Tisdag 21 september

Kliniker A till Ö

Klicka på en bokstav nedan för att visa kliniker:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö

Ragnmark-Welander Maria

Kyrktorget 12
433 23 Partille
Telefon: 031-442700

Visa på karta

Praktikertjänst

Rajic Marina

Vasagatan 38
411 37 Göteborg
Telefon: 031-7741231

Visa på karta

Praktikertjänst
Tandläkare Elisabeth Rasmusson

Rasmusson Elisabeth

Viktor Rydbergsgatan 1A
411 34 Göteborg
Telefon: 031-16 67 18

Visa på karta

Praktikertjänst
Tandläkargruppen Utlandagatan

Rasmusson Lars

Utlandagatan 24
400 10 Göteborg
Telefon: 031-818681

Visa på karta

Rhenberg Per

Ängemarken 1
413 20 Göteborg
Telefon: 031-187388

Visa på karta

Rigsjö Daniell

Götgatan 16
411 05 Göteborg
Telefon: 031-802419

Visa på karta

Praktikertjänst
Tandläkargruppen Utlandagatan

Rittedal Yvonne

Utlandagatan 24
400 10 Göteborg
Telefon: 031-818681

Visa på karta

Mölndals Tandhälsovård

Rosbecker Mattias

Bergmansgatan 5
431 30 Mölndal
Telefon: 031-874447

Visa på karta

Tandverket

Rosenberg Thomas

Polhemsplatsen 1
411 11 Göteborg
Telefon: 031-800665

Visa på karta

Roswall-Johnson Katie

Richertsgatan 6
417 01 Göteborg
Telefon: 031-183950

Visa på karta

Praktikertjänst

Rung Thunfors Eva

Herkulesgatan 23
417 01 Göteborg
Telefon: 031-231516

Visa på karta

Rydin Eva

Götgatan 14
411 05 Göteborg
Telefon: 031-150904

Visa på karta

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;