Logga in

Tisdag 21 september

Kliniker A till Ö

Klicka på en bokstav nedan för att visa kliniker:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö

Colosseumkliniken Mölndal

Pahlby Marie

Mölndals Torg 1
431 30 Mölndal
Telefon: 031-873755
Fax: 031-276370

Webbsida: www.colosseumkliniken.se

Visa på karta

Palm Claes

Södravägen 4
412 54 Göteborg
Telefon: 031-154589

Visa på karta

Parén Margareta

Sten Sturegatan 44
412 52 Göteborg
Telefon: 031-162090

Visa på karta

Parmlid Åke

Kapellplatsen 3
411 31 Göteborg
Telefon: 031-200625

Visa på karta

Praktikertjänst

Persson Leif G

Marconigatan 23
421 44 Västra Frölunda
Telefon: 031-458036

Visa på karta

Persson Olof

Ytterbyvägen 3
442 30 Kungälv
Telefon: 0303-14389

Visa på karta

Petterson Sven

Sörredsv.
418 78 Göteborg
Telefon: 031-532775

Visa på karta

Colosseumkliniken Mölndal

Pettersson Pelle

Mölndals Torg 1
431 30 Mölndal
Telefon: 031-873755
Fax: 031-276370

Webbsida: www.colosseumkliniken.se

Visa på karta

Pihl Göran

Första Långgatan 4
413 03 Göteborg
Telefon: 031-422030

Visa på karta

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;