Logga in

Tisdag 21 september

Kliniker A till Ö

Klicka på en bokstav nedan för att visa kliniker:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö

Narkander Hans

V. Hamngatan 13a
411 17 Göteborg
Telefon: 031-135129

Visa på karta

Neuman Mikael

Grönagatan 59
414 54 Göteborg
Telefon: 031-241242

Visa på karta

Nielsen Lill

Södravägen 27
411 35 Göteborg
Telefon: 031-186410

Visa på karta

Tandkliniken ett4

Nikoladio-Pettersson Kristina

Erik Dahlbergsgatan 14
411 26 Göteborg
Telefon: 031-7741070

Visa på karta

Nilhags Tandläkarpraktik AB

Slottskogsgatan 6a
414 53 Göteborg
Telefon: 031-244023

Visa på karta

Nilsby Ann-Christine

Geijersgatan 7b
411 34 Göteborg
Telefon: 031-7111995

Visa på karta

Praktikertjänst
Majornas Tandhälsovård

Nislander Johan

Mariagatan 11b
414 71 Göteborg
Telefon: 031-149590

Visa på karta

Praktikertjänst

Nordin Göran

Ö. Hamngatan 52
411 09 Göteborg
Telefon: 031-7110647

Visa på karta

Tandverket

Norrby Ola

Polhemsplatsen 1
411 11 Göteborg
Telefon: 031-800665

Visa på karta

Vasatandläkarna

Nygren Maria

Vasaplatsen 2
411 34 Göteborg
Telefon: 031-7115025

Visa på karta

Nyman Kent

Kungsportsavenyen 30
411 36 Göteborg
Telefon: 031-811318

Visa på karta

Praktikertjänst

Nyman Lennart

Kungsportsavenyen 30
411 36 Göteborg
Telefon: 031-180790

Visa på karta

Nyquist Per-Olof

N. Gubberogatan 23b
416 63 Göteborg
Telefon: 031-131200

Visa på karta

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;