Logga in

Tisdag 21 september

Kliniker A till Ö

Klicka på en bokstav nedan för att visa kliniker:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö

Tandakuten

Lagerquist Åke

Engelbrektsgatan 34c
411 37 Göteborg
Telefon: 031-165449

Visa på karta

Larsson Cecilia

Drottninggatan 46
411 07 Göteborg
Telefon: 031-150051

Visa på karta

Larsson Fredrik

Linnégatan 62
413 08 Göteborg
Telefon: 031-142405

Visa på karta

Tandakuten

Larsson Hans

Engelbrektsgatan 34c
411 37 Göteborg
Telefon: 031-165449

Visa på karta

Larsson Margita

Doktor Saléns gata 1
413 22 Göteborg
Telefon: 031-822777

Visa på karta

Lega Michael

Vasaplatsen 2
411 34 Göteborg
Telefon: 031-130849

Visa på karta

Leif von Schéele

Taljegårdsgatan 11c
431 53 Mölndal
Telefon: 031-274565

Visa på karta

Leike Nicole

Karl Johansgatan 27
414 59 Göteborg
Telefon: 031-123441

Visa på karta

Lenn?rd Christer

Ö. Hamngatan 52
411 09 Göteborg
Telefon: 031-135048

Visa på karta

Liljénfeldt Eva

Kalendervägen 32
415 11 Göteborg
Telefon: 031-461302

Visa på karta

Liljhagen Gustav

Södravägen 47
412 54 Göteborg
Telefon: 031-134929

Visa på karta

Tandvårdshuset

Liljhagen Helena

Gamla Göteborgsvägen 5
434 40 Kungsbacka
Telefon: 0300-565341

Visa på karta

Linder Anders

Nordostpassagen 36
413 11 Göteborg
Telefon: 031-144000

Visa på karta

Linder Helene

Nordostpassagen 36
413 11 Göteborg
Telefon: 031-144000

Visa på karta

Lindman-Väggö Kerstin

Fridkullagatan 22b
412 62 Göteborg
Telefon: 031-201925

Visa på karta

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;