Logga in

Tisdag 21 september

Kliniker A till Ö

Klicka på en bokstav nedan för att visa kliniker:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö

Smycketorgets Tandvård

Haby göran

Björkhöjdsgatan 5
426 51 Västra Frölunda
Telefon: 031-495122

Visa på karta

Gårdatandläkarna

Halling Lena

Vädursgatan 5
412 50 Göteborg
Telefon: 031-7730275

Visa på karta

Masthuggskliniken

Hammarström Petra & Kalle

Andra Långgatan 49
413 27 Göteborg
Telefon: 031-141417

Visa på karta

Hanaeus Anders

Jeagerdorffsplatsen 1a
414 51 Göteborg
Telefon: 031-140430

Visa på karta

Tandhugget

Hansen Josefina

Andra Långgatan 44
413 27 Göteborg
Telefon: 031-141350

Visa på karta

Hanson Bo

Pilegårdsgatan 2
418 77 Göteborg
Telefon: 031-232100

Visa på karta

Praktikertjänst

Hansson Viveca

Vallgatan 16b
434 30 Kungsbacka
Telefon: 0300-10905

Visa på karta

Praktikertjänst

Hedelin Fredrik

S. Torggatan 6
434 30 Kungsbacka
Telefon: 0300-12472

Visa på karta

Praktikertjänst
Stortorgstandläkarna

Hegen Urban

Kyrkogatan 20
434 30 Kungsbacka
Telefon: 0300-15892

Webbsida: www.hegen.praktikertjanst.se

Visa på karta

Citytorgets Tandklinik Kortedala

Heirås Margreth

Förstamajgatan 7
415 10 Göteborg
Telefon: 031-467310

Visa på karta

Praktikertjänst
Tandverket

Helfer Roland

Polhemsplatsen 1
411 11 Göteborg
Telefon: 031-800665

Visa på karta

Hellberg Anna

Hedlunds Backe 5
443 38 Lerum
Telefon: 0302-10052

Visa på karta

Praktikertjänst

Hellquist Michael

Västergatan 2
434 30 Kungsbacka
Telefon: 0300-10255

Visa på karta

Hellquist-Kanagaraja Christina

Ängemarken 1
413 20 Göteborg
Telefon: 031-187388

Visa på karta

Tandkliniken ett4

Hellström Ullrika

Erik Dahlbergsgatan 14
411 26 Göteborg
Telefon: 031-7741070

Visa på karta

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;