Logga in

Tisdag 21 september

Kliniker A till Ö

Klicka på en bokstav nedan för att visa kliniker:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö

Praktikertjänst

Gabrielsson Per

Johannebergsgatan 14
412 55 Göteborg
Telefon: 031-201118

Visa på karta

Geisel Pia

Södra V. 27
411 35 Göteborg
Telefon: 031-165730

Visa på karta

Ghasemi Behnam

Göteborgsvägen 77
433 63 Sävedalen
Telefon: 031-260304

Visa på karta

Gottlow Lena & Jan Tandläkare

Flygledarevägen 1
423 37 Torslanda
Telefon: 031-923384

Visa på karta

Grevillius Lars

Brobacken 15
443 30 Lerum
Telefon: 0302-10297

Visa på karta

Praktikertjänst

Groop Magnus

Vallgatan 16b
434 30 Kungsbacka
Telefon: 0300-10905

Visa på karta

Gustafson Björn Carlos

Brobacken 15
443 30 Lerum
Telefon: 0302-10297

Visa på karta

Gustafson Ulf

Stabbetorget 4
416 80 Göteborg
Telefon: 031-212346

Visa på karta

Gustafsson Claes

Hisingsgatan 28
417 03 Göteborg
Telefon: 031-512129

Visa på karta

Göransson Mikael

Stabbetorget 4
416 80 Göteborg
Telefon: 031-257719

Visa på karta

Götzlinger Bengt

Kungsportsavenyen 30
411 36 Göteborg
Telefon: 031-814064

Visa på karta

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;