Logga in

Tisdag 21 september

Kliniker A till Ö

Klicka på en bokstav nedan för att visa kliniker:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö

Fabricus Lars

Kungsportsavenyen 30
411 36 Göteborg
Telefon: 031-811318

Visa på karta

Partille Implant Center

Fagefors Conny

Kyrktorget 12
433 23 Partille
Telefon: 031-443726

Visa på karta

Fagher Mats

Lyckebobacken 6
443 38 Lerum
Telefon: 0302-10771

Visa på karta

Tandvårdshuset

Fahlvik-Planefeldt Christina

Gamla Göteborgsvägen 5
434 40 Kungsbacka
Telefon: 0300-565310

Visa på karta

Praktikertjänst
Tandläkare Farzini

Farzini Roya

Första Långgatan 4
413 03 Göteborg
Telefon: 031-426200

Webbsida: www.tandlakarefarzini.se

Visa på karta

Ferm Bo

Råda Torg 1
435 30 Mölnlycke
Telefon: 031-882332

Visa på karta

Praktikertjänst

Fischer Andreas

Vasaplatsen 4
411 34 Göteborg
Telefon: 031-139070

Visa på karta

Praktikertjänst

Fischer Ingrid

Vasaplatsen 4
411 34 Göteborg
Telefon: 031-139070

Visa på karta

Praktikertjänst

Fischer Peter

Vasaplatsen 4
411 34 Göteborg
Telefon: 031-139070

Visa på karta

Fjeldstad-Erling M

Fridkullagatan 23
412 62 Göteborg
Telefon: 031-201200

Visa på karta

Florén Mona

Kalendervägen 32
415 11 Göteborg
Telefon: 031-461302

Visa på karta

Fornmark Gunilla

Wärnsköldsgatan 5a
414 71 Göteborg
Telefon: 031-148605

Visa på karta

Forssberg Pia

Kristinelundsgatan 4
411 37 Göteborg
Telefon: 031-208282

Visa på karta

Frey Gunilla

Vasaplatsen 2
411 34 Göteborg
Telefon: 031-201399

Visa på karta

Frösing Marie

Kungsportsavenyen 21
411 36 Göteborg
Telefon: 031-7115500

Visa på karta

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;