Logga in

Tisdag 21 september

Kliniker A till Ö

Klicka på en bokstav nedan för att visa kliniker:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö

Dagnelidkliniken

Dagnelid Marcus

Gruvgatan 8
425 30 Västra Frölunda
Telefon: 031-3968200
Fax: -

Visa på karta

Dahlstedt Lennart

Stigbergsliden 11
414 63 Göteborg
Telefon: 031-125931

Visa på karta

Dahlström Carina

Engelbrektsgatan 34a
411 37 Göteborg
Telefon: 031-183343

Visa på karta

Dahlström Maria

Kallsgatan 4
416 74 Göteborg
Telefon: 031-256771

Visa på karta

Dahr Andreas

Linnégatan 5
413 04 Göteborg
Telefon: 031-145654

Visa på karta

Damberg Björn

Eriksbergstorget 11
417 64 Göteborg
Telefon: 031-512630

Visa på karta

Praktikertjänst
Elvanstandläkare

Damberg Johan

Eriksbergstorget 11
417 64 Göteborg
Telefon: 031-235950

Visa på karta

Praktikertjänst

Danielsson Håkan

Kungsportsavenyen 30
411 36 Göteborg
Telefon: 031-167814

Visa på karta

Dehlholm inger

Götgatan 16
411 05 Göteborg
Telefon: 031-802409

Visa på karta

Dellin Sussana

Kungsportsavenyen 30
411 36 Göteborg
Telefon: 031-812240

Visa på karta

Demling Stefan

Kaggeledstorget 1
416 74 Göteborg
Telefon: 031-255037

Visa på karta

Praktikertjänst
Tandläkargruppen Utlandagatan

Dextorp Tommy

Utlandagatan 24
400 10 Göteborg
Telefon: 031-818681

Visa på karta

Tandvårdsgruppen

Dweill Håkan

Nytorget 1
442 32 Kungälv
Telefon: 0303-12780

Visa på karta

Praktikertjänst

Düring Ulf

Kungsportsavenyen 25
411 36 Göteborg
Telefon: 031-164891

Visa på karta

Düsterdick Birgitta

Stigbergsliden 22
411 63 Göteborg
Telefon: 031-143021

Visa på karta

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;