Logga in

Tisdag 21 september

Kliniker A till Ö

Klicka på en bokstav nedan för att visa kliniker:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö

Bagheri Eskandar

Sörredsv.
418 78 Göteborg
Telefon: 031-538733

Visa på karta

Bark Birgitta

Östergatan 20
434 30 Kungsbacka
Telefon: 0300-14949

Visa på karta

Praktikertjänst

Barkman Åke

Kungsportsavenyen 30
411 36 Göteborg
Telefon: 031-167814

Visa på karta

Bartha Cesar

Kungsportsavenyen 29
411 36 Göteborg
Telefon: 031-246160

Visa på karta

Beijer Anders

L. Risåsgatan 26
413 04 Göteborg
Telefon: 031-148272

Visa på karta

Beiring Carl Martin

Ö. Hamngatan 52
411 09 Göteborg
Telefon: 031-7110647

Visa på karta

Belgrenius Vera

Jaegerdorffsplatsen 1a
417 51 Göteborg
Telefon: 031-147550

Visa på karta

Berg Håkan

Kungsportsavenyen 30
411 36 Göteborg
Telefon: 031-814064

Visa på karta

Berg Åke

Kungsportsavenyen 25
411 36 Göteborg
Telefon: 031-160103

Visa på karta

Bergek-Lindahl Gunilla

Långedragsvägen 54a
426 71 Västra Frölunda
Telefon: 031-290409

Visa på karta

Bergquist Bo

Gustaf Dalénsgatan 13
417 05 Göteborg
Telefon: 031-227350

Visa på karta

Bergström Björn

Östra gatan 4
442 31 Kungälv
Telefon: 0303-57572

Visa på karta

Mölndals Tandhälsovård

Bergström Carl-Magnus

Bergmansgatan 5
431 30 Mölndal
Telefon: 031-874447

Visa på karta

Bergström Tomas

Brogatan 19
431 30 Mölndal
Telefon: 031-874848

Visa på karta

Bertilsson Lucas

Hisingsgatan 28
417 03 Göteborg
Telefon: 031-512129

Visa på karta

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;