Logga in

Tisdag 21 september

Kliniker A till Ö

Klicka på en bokstav nedan för att visa kliniker:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö

Abrahamsson i&K tandvård

Karl Gustavsgatan 7
411 25 Göteborg
Telefon: 031-841981

Visa på karta

Estetisk Tandvård

Adler Monica

Vasaplatsen 7
411 26 Göteborg
Telefon: 031-7110898

Visa på karta

Adrian solveig

Karl Johansgatan 27
414 59 Göteborg
Telefon: 031-142280

Visa på karta

Ahlsén Anette

Eklandagatan 58d
412 61 Göteborg
Telefon: 0733-140954

Visa på karta

Akhlaghi Farid

Kapellplatsen 3
411 31 Göteborg
Telefon: 031-165880

Visa på karta

Praktikertjänst

Albertson-Witting Birgitta

Kortedala Torg 7b
415 10 Göteborg
Telefon: 031-462009

Visa på karta

Alergård Torsten

Linnégatan 5
413 04 Göteborg
Telefon: 031-140589

Visa på karta

Praktikertjänst

Almén Helena

Vasagatan 38
411 37 Göteborg
Telefon: 031-7113370

Visa på karta

Praktikertjänst

Almgren Lars-Magnus

Kungsportsplatsen 2
411 10 Göteborg
Telefon: 031-7119064

Visa på karta

Praktikertjänst

Alvling Thomas

Marconigatan 23
421 00 Västra Frölunda
Telefon: 031-452950

Visa på karta

Praktikertjänst

Andersson Carl-Olof

Kortedala Torg 7b
415 10 Göteborg
Telefon: 031-433633

Visa på karta

Praktikertjänst

Andersson Göran

Markmyntsgatan 4
414 80 Göteborg
Telefon: 031-418624

Visa på karta

Praktikertjänst
Tandläkare Johanna Andersson

Andersson Johanna

Fridkulla gatan 22B
412 62 Göteborg
Telefon: 031-20 96 00

Webbsida: www.tdlandersson.se

Visa på karta

VasaViktoria Tandvård

Andersson Jonas

Vasagatan 18
411 24 Göteborg
Telefon: 031-138560

Webbsida: www.vasaviktoria.se

Visa på karta

Klinisk Odontologi AB

Andersson Ray

Kungsportsavenyen 30
411 36 Göteborg
Telefon: 031-189180
Fax: 031-708 52 53

Webbsida: www.raydent.se

Visa på karta

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 0, 1;

poc_database.php

1055: Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'soktandv_db.bliss_articles_items.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT `bliss_articles_master`.id as article_id,`bliss_articles_items`.id as item_id,`bliss_articles_items`.title,`bliss_articles_items`.first_line,`bliss_articles_items`.alias,text,excerpt,category_id,`bliss_articles_categories`.alias AS category_alias,`bliss_articles_items`.created_date,`bliss_articles_items`.created_by,start_date,end_date,active,allow_comments,display_image,`bliss_articles_master`.image,`bliss_articles_master`.image_size,count(bliss_articles_items.id) as num_of_languages,`bliss_users`.userId,`bliss_users`.userName,`bliss_users`.firstName as first_name,`bliss_users`.lastName as last_name,link_url,link_directly FROM `bliss_articles_master` JOIN `bliss_articles_items` ON (`bliss_articles_master`.id=`bliss_articles_items`.article_id) LEFT JOIN `bliss_users` ON `bliss_users`.userId=`bliss_articles_items`.created_by LEFT JOIN `bliss_articles_categories` ON `bliss_articles_categories`.id=`bliss_articles_master`.category_id WHERE `bliss_articles_items`.language='sv' AND `bliss_articles_master`.active = '1' AND category_id IN (1) AND start_date < unix_timestamp() AND (end_date > unix_timestamp() OR end_date IS NULL) GROUP BY `bliss_articles_master`.id ORDER BY start_date DESC LIMIT 1, 4;