Logga in

Torsdag 21 januari

Bensköra kvinnor kan få svårare parodontit

31 januari, 2012 av Behnam Malekzadeh

Benskörhet kan vara en faktor som förvärrar parodontitsjukdomen. Det visar en grekisk studie av 90 kvinnor mellan 45 och 70 år gamla som alla led av kronisk parodontit.
2012-01-12

Kvinnornas bentäthet mättes och deras tandstatus kontrollerades av en tandläkare som hölls ovetande om deras bentäthetsmätning. Forskarna grupperade sedan kvinnorna beroende på deras bentäthet – om de hade osteoporos, osteopeni (en mildare form av benskörhet) eller en normal (frisk) bentäthet.

Efter justering för klimakterie-status och rökning visade det sig att de kvinnor som led av benskörhet även hade en svårare parodontit med statistiskt signifikant högre grad av tandköttsinflammation, högre blödningsbenägenhet i tandköttet, större klinisk fästenivå och en större tillbakadragning av tandköttet.

Men forskarna varnar för att ännu dra alltför långtgående slutsatser av resultatet eftersom skillnaderna, trots att de var statistiskt signifikanta, var rätt små och eftersom tidigare studier kommit fram till motsägande resultat.

Källa:www.tandlakartidningen.se

Etiketter:tandlossning

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)