Logga in

Torsdag 21 januari

Sms-påminnelser bryter mot lagen

13 april, 2011 av Behnam Malekzadeh

Sms-påminnelser bryter mot lagen

Tandvården får inte skicka sms och påminna patienter om tandläkarbesök. Det strider mot patientdatalagen och en föreskrift från Socialstyrelsen.

Anders Printz, avdelningschef för regler och tillstånd på Socialstyrelsen, tycker att regelverket har fått oönskade konsekvenser. Han tycker att sms-påminnelser är bra.

Därför ser Socialstyrelsen nu över frågan för att se om det går att göra undantag. Översynen planeras bli klar i år.

Patientdatalagen slår fast att personuppgifter måste hanteras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Socialstyrelsens föreskrift om journalföring och informationssäkerhet kräver dessutom att överföringar av patientuppgifter sker på ett säkert sätt, exempelvis genom att kryptera uppgifterna.

Reglerna är bindande och gäller i dag alla uppgifter, även sådana som inte kränker integriteten. Det spelar ingen roll om patienten vill bli påmind med hjälp av ett sms.
Janet Suslick

Källa: http://www.tandlakartidningen.se/

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)