Logga in

Lördag 23 januari

Tandkronor får gott betyg

2 mars, 2011 av Behnam Malekzadeh

Tandkronor får gott betyg

Läkemedelsverket har med stöd av Socialstyrelsen genomfört en undersökning av tandkronor som används på den svenska marknaden, både importerade och svensktillverkade. Resultaten visar att utförandet av kronorna, både importerade och svensktillverkade, är gott och att inget bly, kadmium eller nickel har hittats i analyserna. Däremot brister laboratoriernas dokumenthantering i alltför stor omfattning, vilket till exempel försvårar allergiutredningar.

Under hösten 2010 har Läkemedelsverket med stöd av Socialstyrelsen genomfört en undersökning av tandkronor på den svenska marknaden. Totalt 52 metallkeramikkronor har beställts, hälften från laboratorier som importerar kronor och hälften från laboratorier med svensk tillverkning. Kronorna har analyserats med avseende på innehåll och utförande. Även laboratoriernas dokumenthantering i samband med beställning och leverans har studerats med hänsyn till kraven i lagar och föreskrifter.

Hälsovådliga ämnen såsom bly, kadmium och nickel hittades inte i analysen av kronorna.

Någon avgörande skillnad kunde inte konstateras mellan svensktillverkade och importerade kronor utom med avseende på materialinnehåll. De svensktillverkade kronorna i ädelmetall hade genomgående ett större metallinnehåll.

Däremot stämde ofta inte innehållet med det som laboratoriet angav, i den mån man överhuvudtaget redovisade någon sådan information. Avvikelserna var ibland så stora att det kan misstänkas att en annan legering hade använts än den uppgivna.

Vad gäller dokumentationen till patienten var uppgifterna om innehåll i många fall bristfälliga.

– De här avvikelserna kan till exempel i hög grad försvåra allergiutredningar, säger Mats Ohlson vid Läkemedelsverket. Tandkronor sitter under lång tid i patientens mun, och det kan vara mycket svårt att få fram dokumentationen i efterhand.

Import av tandtekniska arbeten från underleverantörer i länder utanför EU har ökat på senare år. Tandteknikerförbundet uppgav i december 2010 att försäljningen av tandtekniska produkter från tandtekniska laboratorier till tandläkare uppgår till 1,5-2 miljarder kr per år. Man beräknar att importen utgjorde ca 40% av de tandtekniska arbeten som användes i Sverige under 2010.

Tandkronor lyder under den medicintekniska lagstiftningen, vilken bland annat kräver att produkterna ska vara säkra och att de ska ha de egenskaper som tillverkaren specificerat, oavsett om de tillverkats i Sverige eller utomlands.

De preliminära resultaten av undersökningen har presenterats vid ett öppet möte på Läkemedelsverket den 26 januari 2011.

Källa: www.mynewsdesk.com

 

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)