Logga in

Tisdag 19 januari

Var femte avstår från tandvård

11 februari, 2011 av Behnam Malekzadeh

Omkring 20 procent av hela befolkningen avstår från att gå till tandläkaren av ekonomiska skäl. Tandhälsan hos barn fortsätter att förbättras. Det är ett par slutsatser i Socialstyrelsens ”Lägesrapport 2011”.

Av rapporten framgår det att socioekonomiska faktorer har stor betydelse för hur frekvent patienterna uppsöker tandvården. I genomsnitt har 12 procent av männen och 14 procent av kvinnorna under det senaste året avstått från tandvård trots att de upplevt att de haft behov.

Andelen kvinnor i tandläkarkåren förväntas öka i framtiden, och år 2020 kommer kvinnorna att vara fler än männen. Vid antagningen till tandläkarutbildningen vid KI, Huddinge höstterminen 2010 var 62 procent av de antagna kvinnor, vid utbildningen i Göteborg utgjorde kvinnorna 52 procent.

År 2010 fanns det totalt 7 400 kliniskt verksamma tandläkare, ytterligare 1 000 tandläkare arbetade inom utbildning, offentlig förvaltning eller någon annan näringsgren.

Stockholms län och Västra Götalandsregionen har den högsta tandläkartätheten, cirka 90 tandläkare per 100 000 innevånare; lägst har Dalarna, Västernorrlands och Gotlands län med 65 tandläkare per 100 000 innevånare. Som en jämförelse kan nämnas att Danmark, Norge och Island har högre tandläkartäthet än Sverige.

Källa: www.tandlakartidningen.se

Etiketter:tandvård

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)