Logga in

Lördag 23 januari

Är Svensktillverkad tandteknik bättre än den importerade?

3 februari, 2011 av Behnam Malekzadeh

Det senaste året har det höjts röster från Sveriges tandtekniker och dess företrädare Sveriges Tandteknikerförbund att alla produkter som inte är tillverkade i Sverige på Svenska labb är av dålig och okontrollerad kvalitet. De skulle till och med vara farliga för patienterna att använda. Dessutom beskylldes tandläkare för att inte ta ansvar för sina patienter.

Hur förhåller det sig egentligen med fakta bakom dessa beskyllningar?  Att tandtekniken kostar mindre att tillverka hos de utländska företagen är riktigt. Men innebär det att kvalitet samtidigt är sämre? Nej, tvärt om visar det sig i många fall där man följer upp och jämför detta.  Detta bekräftade Läkemedelsverket nyligen när man presenterade de senaste uppgifterna från en oberoende studie. Det förekom inte några skillnader mellan produkter tillverkade av Svenska tandtekniska labb jämfört med de produkter som importerades till Sverige.

Läkemedelsverket som granskar och kontrollerar hur företag följer upp och kontrollerar sin produktion framförde dessutom stark kritik och pekade på brister i kvalitetskontrollen hos de Svenska tandtekniska företagen. Läkemedelsverkets granskningar visar att det finns behov av att klargöra ansvarsfördelning mellan tandläkaren och det tandtekniska laboratoriet. Samarbetet mellan tandläkare och tandtekniskt laboratorium måste därför utvecklas.

Men i stället för att lyfta fram detta och föreslå åtgärder till förbättringar ägnar man sig åt att felaktigt och medvetet sprida felaktiga och dåligt underbyggda uppgifter hur företag som inte har som mål att låta patienter och skattebetalare betala onödigt höga kostnader för utförda arbeten.

Sanningen är att många Svensk tandtekniska laboratorier  med alla medel, oavsett om man måste tumma på riktigheten i sina uppgifter eller inte, desperat försöker skydda sin verksamhet mot konkurrens.

Hur är det då med kvalitet på de tandtekniska arbetena vid import eller produkter tillverkade i Sverige?

Låt oss slå fast det tandtekniska företaget har hela produktansvaret och att det råder fri prissättning. Oavsett om det är "hemmatillverkning" eller importprodukter. Grunden för en väl fungerande bransch bygger på företagets ärlighet och ansvarskännande för sin affärsverksamhet. Vidare har man som tillverkare skyldighet att följa de regelverk som alla seriösa företag i branschen skall följa.

Även om företrädare för Sveriges tandteknikerförbund ifrågasätter Läkemedelsverkets rätt att kritisera Svenska tillverkares bristande kunskaper om regler och kvalitetskontroller inom detta område.

Källa: http://www.mynewsdesk.com/

Etiketter:tandteknik

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)