Logga in

Onsdag 20 januari

Keramen zirconia som tandersättning

28 november, 2010 av Behnam Malekzadeh

Keramen zirconia som tandersättning

En vävnadsvänlig keram med hög hållfasthet har med modern datateknik blivit möjlig att använda som tandersättningsmaterial, skriver Anders Sundh i den avhandling.

Det handlar om zirconia (yttriumstabiliserad zirkoniumdioxid), som i avhandlingens laboratoriestudier visat sig lämpat för kliniskt bruk i tandvården. Materialet passar bland annat som material i kronor och broar samt även som komponent i käkbensförankrade konstruktioner.

Keramer i allmänhet, det vill säga oorganiska, icke-metalliska material, har länge varit kända för sin höga vävnadsvänlighet, men de mekaniska egenskaperna och bristande hållfasthet har begränsat deras användning i tandvården. Det här materialet började utvärderas i ett utvecklingsprojekt vid tandläkarhögskolan i Umeå 1987, när man sökte alternativ till amalgam. Projektet resulterade i ett samarbete mellan Umeå universitetet och ett teknikutvecklingsbolag i Skellefteå. Där utvecklades ett komplett, datorbaserat system för att producera tandersättningar som tog fram det första godkända zirconiamaterialet för tandersättningar i världen.

I slutet av 1980-talet hade zirconia börjat nyttjas i ortopedisk sjukvård, som ersättning för höftledskulor, men för tandvården var det helt nytt. Eftersom ett tandmaterial ska klara stora påfrestningar av olika slag fanns det ett stort intresse för att utvärdera zirconia med frågeställningen om det skulle kunna fungera som ett tandersättningsmaterial och hur dess hållfasthet påverkades av dimensionering, tuggkrafter, påbränning av porslin, slipning och produktionsprocesserna.

Avhandlingen visar att zirconia påverkas av bland annat porslinspåbränning och att produktionsprocessen kan ha avgörande betydelse för materialets hållfasthet. Resultaten visar att zirconia har en stor potential som tandersättningsmaterial, och det är idag ett av de dominerande materialen i tandvården för ersättning av större tanddefekter.

Källa: www.umu.se

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)