Logga in

Torsdag 21 januari

Kroppens bakterier påverkar åderförkalkning

29 oktober, 2010 av Behnam Malekzadeh

Nya fynd tyder på att bakterier i munnen- och/eller tarmen kan påverka åderförkalkningsförloppet. Upptäckten kan leda till nya behandlingsstrategier. Det visar aktuell forskning från Sahlgrenska akademin.

Resultaten publiceras i den ansedda tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

-Orsakerna till varför vi får åderförkalkning har klarlagts under senare tid men kunskapen kring varför placken i ådrorna spricker och bidrar till proppbildning vet vi mindre om, säger Fredrik Bäckhed, forskare på avdelningen för molekylär och klinisk medicin vid Sahlgrenska akademin.

Inflammation ökar risken för att placket spricker i ådrorna, men de bakomliggande orsakerna som driver inflammationen är inte klarlagda. Vår kropp är hem för tio gånger fler bakterier än humana celler och forskning under senare år har påvisat att tarmfloran är förändrad vid fetma som i förlängningen kan leda till hjärtkärlsjukdom. Även försämrad tandhälsa och tandlossning har koppling till åderförkalkning vilket indikerar att bakterier i munhålan eller tarmen kan påverka sjukdomsförloppet.
-Vi har nu undersökt om vi kan återfinna samma bakterier i munhålan och- /eller tarmen som i åderförkalkningsplacket och om mun- och/eller tarmfloran kan ligga bakom utvecklingen av hjärtkärlsjukdom.

Först fann forskarna att mängden bakterier i placket korrelerade med mängden vita blodkroppar, ett mått på inflammation. Sedan undersökte de bakteriesammansättningen i munhålan, tarmen och i placket hos 15 patienter samt i munhålan och tarmen på 15 friska kontrollindivider med moderna sekvenseringsmetoder. De upptäckte då att bakterierna Pseudomanas luteola och Chlamydia pneumoniae återfanns i samtliga plack samt att flera bakterier återfanns i placket och framförallt i munnen, men även i tarmen, hos samma patient. Dessa resultat tyder på att bakterierna kan tränga in i kroppen från munhålan och tarmen och eventuellt driva på inflammationen i placket. Forskarna fann även att vissa bakterier i munnen och tarmen korrelerade med biomarkörer som är associerade med hjärtkärlsjukdom.

-Att plackbakterier återfinns i munhålan och tarmen på samma individ öppnar upp för nya diagnos- och behandlingsstrategier genom att angripa kroppens bakterier. Dock måste fynden bekräftas i större studier och ett direkt orsakssammanband mellan de identifierade bakterierna och åderförkalkning etableras, säger Fredrik Bäckhed.

FAKTA ÅDERFÖRKALKNING
Åderförkalkning uppstår när kolesterol lagras in i kroppens kärl och bildar plack. Det gör dem trängre, vilket i olika grad riskerar att hindra blodflödet som kan orsaka olika sjukdomar, exempelvis kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke. Åderförkalkningsrelaterade sjukdomar orsakar 40-50 procent av dödsfallen i Sverige varje år.

Källa: www.sahlgrenska.gu.se

Etiketter:bakterier

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)