Logga in

Torsdag 21 januari

Tandvårdsstöd – fortfarande okänt för många

10 augusti, 2010 av Behnam Malekzadeh

Det är inte bara skräck som håller folk borta från tandläkaren. Många avstår från tandvård av rädsla för att det kan bli för dyrt, visar en kartläggning från Socialstyrelsen.

Samma undersökning visar även att bara cirka hälften av patienterna känner till det allmänna tandvårdsstödet som infördes i juli 2008. 
Tandläkaren Henri Bofaisal på Tandläkeriet i Södertälje håller med om Socialstyrelsens slutsatser.
– Många vet inte att tandvårdsstödet finns och de som känner till det har dåliga kunskaper om det. Vi får ofta förklara och upplysa patienterna, säger han. 
Som patient behöver man inte ansöka för att få del av vare sig högkostnadsskyddet eller tandvårdsbidraget. 
Det sköts automatiskt mellan tandläkaren och Försäkringskassan. Patienten behöver bara säga till vid tandvårdsbesöket att stödet ska användas som en del av betalningen.

Socialstyrelsen konstaterar att särskilt invandrare och socioekonom iskt utsatta grupper har sämre kunskaper om tandvårdsstödet och lägre besöksfrekvens hos tandläkaren. 
– Vi känner av den här skillnaden mellan svenskar och utlandsfödda. Jag tror man behöver komma ut med mer information i lokalpress och broschyrer direkt till hemmen, säger tandläkaren Henri Bofaisal från Tand läkeriet.

Tandvårdsstödet består av två delar. Den ena är ett högkostnadsskydd som innebär att patienten bara betalar en del av kostnaden själv vid dyrare behandlingar. Den andra är ett tandvårdsbidrag som ger en pott på 300 kronor per år för 20–29-åringar samt personer över 75 år. 
Pengarna används för att minska kostnaden för undersökning och förebyggande vård. Övriga åldersgrupper har rätt till 150 kronor per år.

Källa: www.lt.se

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)