Logga in

Torsdag 21 januari

Barntandläkare anmäler sällan att barn far illa

30 juli, 2010 av Behnam Malekzadeh

Fredrik Malmberg tror att bättre kunskaper bland landets barntandläkare kan göra att fler barn som far illa uppmärksammas och får det stöd och hjälp de har rätt till.

- Vi har märkt att det är väldigt få fall som tandläkare anmäler där barn far illa eller där barn inte kommer efter upprepade kallelser till tandvården. Det är en allvarlig brist, eftersom tandvården är en viktig del av barnens skyddsnät också, säger Fredrik Malmberg.

Tandläkare möter upp emot 95 procent av alla barn. Därför är det viktigt att de anmäler om de upptäcker något avvikande i barns tänder, mun, svalg, hals eller runt öron.

Kroppsdelar som flertalet av barn som blir utsatta för misshandel, vanvård eller incest - bär märken på berättar Fredrik Malmberg.

- Man har räknat på att ungefär sex av tio misshandelsskador mot små barn är i huvudregionen, så är man uppmärksam på de tecken som finns kan man upptäcka om ett barn far illa.

Också inom Tandläkarförbundet är man oroad för att inte alla tandläkare i tillräcklig omfattning anmäler när man ser att barn farit illa.

Ordförande Gunilla Klingberg, säger att det finns en rädsla och dåliga kunskaper om hur, när och varför man anmäler till Socialtjänsten. Man är också rädd för konsekvenserna om man gör en anmälan.

Tandläkarförbundets ordförande är specialist i barn- och ungdomstandvård och har erfarenhet från utsatta barn i sitt arbete.

- Jag tror att det framför allt är två saker som man som tandläkare stöter på, säger hon.

- Dels handlar det om barn som blir utsatta för fysiskt våld. De kommer till tandvården och har tandskador som man inte riktigt kan förklara, barn som kommer väldigt ofta med upprepade tandskador, då måste man fundera på om det finns misshandel bakom. Men den stora gruppen som jag har mött mest i min kliniska verksamhet är barn som utsätts för fysisk försummelse, för omsorgssvikt.

Gunilla Klingberg efterlyser mera kunskaper och bättre rutiner för att synliggöra fler barn som far illa.

- Jag tror att det alltid finns ett behov av fortbildning och vidareutbildning inom det här området, för det är någonting som är svårt att konfronteras med. Man behöver hjälp i form av riktlinjer om hur man ska agera, säger Gunilla Klingberg.

Källa: http://www.sverigesradio.se/

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)