Logga in

Onsdag 20 januari

Lång väntan på specialisttandvård

24 april, 2010 av Behnam Malekzadeh

Specialisttandvården i Uppsala läns landsting jobbar för högtryck just nu. Men specialisterna räcker inte till. Därför växer köerna.
Folktandvårdschefen Eva Ljung säger att den bakomliggande orsaken är den statliga tandvårdsersättning som började gälla sommaren 2008 och som inneburit lägre kostnader för patienten.
- Det är väldigt många som vill göra avancerade jobb som de tidigare valde att vänta med. Det har inneburit ett större tryck på oss.
Trots att specialisttandvården rekryterat mer personal så ökar efterfrågan ännu mer.
- Det är naturligtvis ett bekymmer. Vi vill ju inte att någon ska behöva vänta. Men det finns inte tillräckligt med specialister att tillgå och det finns inte så många privatspecialister i Uppland heller.

Birger Narby, chef för specialistkliniken Kaniken på Västra Ågatan, beräknar att det sedan 2008 har skett en 50-procentig ökning av antalet remisser till kliniken. Behandlingar som tidigare hade en väntetid på ett halvår är i dag uppe på ett år.
- Vi har utökat med mer personal och vi har fler på gång till hösten.
På kliniken var det lugnt på fredagen. De flesta ur personalen var på utbildning, men i en av stolarna satt Lisa Lavén redo. Och hon tyckte inte att hennes väntan varit alltför lång:
- Jag tycker att det gått ganska snabbt, fyra månader eller nåt sådant.
Den behandlande tandläkaren, Dan Björnestål, har märkt av att trycket ökat på kliniken.
- Vi tar in patienter allt eftersom vi hinner.
Arbetsledaren Carina Forsberg får ibland telefonsamtal från väntande:
- En del blir förtvivlade och tycker att det är för långa väntetider. Vi kan ringa dem för en snabbare tid om vi får återbud.
På Kaniken funderar man på att utöka med kvälls- och helgöppet. Och inom folktandvården generellt pågår en vidareutbildning av vanliga tandläkare som i framtiden ska kunna utföra fler av Kanikens behandlingar.

På Kaniken försöker man prioritera de mest akuta fallen, till exempel en tandbro som gått sönder och som gör att patienten inte kan fungera i sitt vardagsliv. De som får vänta längst kan till exempel vara patienter som har rotfyllningar men som inte bedöms lida av att vänta.
Trots reformer kan fortfarande en behandling inom specialisttandvården kosta 15 000 kronor. Och på Kaniken berättar man att fler än tidigare ansöker om lån.
- De flesta tycker nog att det är ganska rimliga priser. Vi är nog det enda landstinget som följer Försäkringskassans referensprislista, säger Birger Narby.

Källa: http://www.unt.se/

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)