Logga in

Torsdag 21 januari

Oral apparatur värdefull vid sömnapnébehandling

19 april, 2010 av Behnam Malekzadeh

Studien har visat att oral apparatur utförd av allmäntandläkare är ett värdefullt behandlingsalternativ

vid lätt till måttligt sömnapnésyndrom. Den ger få käkfunktionella biverkningar och få komplikationer i övrigt.

 

Obstruktiv sömnapné och snarkningsproblematik har under de senaste decennierna blivit alltmer uppmärksammade. Kring det medicinska problemet med andningsstörningar har

olika behandlingsmetoder utvecklats. Tandläkarens behandlingsmetod med en oral apparatur

där mandibeln förs fram har visats sig vara framgångsrik i randomiserade kliniska studier. Skulle

dessa resultat även kunna gälla när behandlingen sker i allmäntandvård?

Denna undersökning visar att det är möjligt.

Källa: http://www.tandlakartidningen.se/media/2194564/64-69.pdf

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)