Logga in

Fredag 27 november

Ryggvärk har samband med käkfunktionen

28 februari, 2010 av Behnam Malekzadeh

Käkfunktionsstörningar (eng. Temporomandibular Disorders, TMD) kännetecknas av smärta och ömhet i käkmusklerna och käkleden, käkledsljud och nedsatt rörlighet i käken. Både TMD och ryggvärk medför försämrad livskvalitet samt ökad sjukfrånvaro och vårdkonsumtion.

Avhandlingens delarbeten fokuserar på följande frågeställningar: Är käkfunktionsstörning vanligare hos individer med långvarig ryggvärk? Har svårighetsgraden av ryggvärk respektive käkfunktionsstörning betydelse för hur vanligt det andra tillståndet är? Kan de båda tillstånden påverka uppkomsten av varandra? Totalt besvarade 914 personer en enkät och drygt hälften av dem genomgick också en undersökning av käksystemets funktion. Resultaten visade att personer med långvarig ryggvärk, oavsett var i ryggen den upplevdes, hade en högre förekomst av TMD än personer utan ryggvärk. Fynden visade också att med stigande svårighetsgrad av ryggvärk eller symtom på käkfunktionsstörning, så ökade förekomsten av det andra tillståndet. Vidare påvisade undersökningen att de båda tillstånden ömsesidigt påverkade varandras uppkomst under en tvåårsperiod.

Sammantaget tyder de samband som beskrivs i avhandlingen på att de båda tillstånden har gemensamma uppkomstmekanismer. Därför bör funktionen i käksystemet utvärderas hos patienter med långvarig ryggvärk, liksom ryggfunktionen och ryggvärk bör bedömas hos patienter med långvarig käkfunktionsstörning. Resultaten understryker betydelsen av god kommunikation och utvecklat samarbete mellan vårdpersonal som utreder och behandlar individer med ryggvärk och TMD. Uppkomstmekanismer för ryggvärk och TMD är ett viktigt forskningsområde för att på sikt kunna utveckla bättre behandlingsmetoder för dessa tillstånd.

Källa: http://www.medfak.umu.se/

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)