Logga in

Lördag 16 januari

Storkunder vinnare på tandvårdsstödet

13 januari, 2010 av Behnam Malekzadeh

Det nya tandvårdsstödet sjösattes den första juli 2008 för att locka gemene man och i synnerhet yngre personer till regelbunden tandvårdsbesiktning.
Storkunder vinnare
Ännu finns inga konkreta siffror på hur reformen emottagits i stugorna (besöksstatistiken kommer i maj) men Lars Viklund, verksamhetschef vid folktandvården i Piteå, menar att besöksfrekvensen stegrats.
- Men det har även att göra med alla frisktandvårdskontrakt vi tecknat med allt större grupperingar, säger han.
Det nya tandvårdsstödet har gjort främst patienter som konsumerar mycket tandvård till vinnare, visar uppgifter från Försäkringskassan. Även patienter med minimalt behov av tandvård har fått billigare omkostnader.
Undantaget utgör åldersgruppen 65-74 år där kostnaderna ökat eftersom speciella subventioner öronmärkta för den gruppen tagits bort.
Försämringar
Men för patientgrupper med medelhögt behov av tandvård har det nya tandvårdsstödet medfört försämringar.
- Men kostnadsökningarna är marginella. Det handlar om ett par hundralappar extra för patienter som betalat mellan 2 300 och 5 400 kronor under en tolvmånadersperiod, säger Jan Almqvist, verksamhetschef på Försäkringskassan.
Årlig morot
Almqvist presenterar ett räkneexempel för patienter som tjänat på nya tandvårdsstödet.
- Det gäller patienter i åldersspannet 20-29 år med en årlig tandvårdskostnad på i snitt 615 kronor. Med gamla stödet fick patienten betala 459 kronor och i dag betalar vederbörande 315 kronor.
- Den stora skillnaden är att patienten kan tillgodogöra sig de 300 kronorna i tandvårdsbidrag som finns som årlig morot för alla mellan 20 och 29 år, förklarar Jan Almqvist.

Källa: http://www.pitea-tidningen.se/

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)