Logga in

Lördag 16 januari

Rökavvänjning ska ingå i vårdgarantin

15 november, 2009 av Behnam Malekzadeh

Nästa år kommer stöd till rök­av­­vänjning att ingå i vårdgarantin för alla som bor i Stockholms län. Att sluta röka är en av de mest effektiva förebyggande och hälsoförbättrande åtgärder man kan vidta. Den som slutar röka får snabbt märkbart bättre hälsa, och samhället sparar pengar genom minskat vårdbehov. I flera landsting ingår redan ökavvänjning i vårdgarantin. 2010 utökas vårdgarantin även i Stockholms läns landsting, dels för "vanlig" rökavvänjning, dels för rökavvänjning inför en operation. De medicinska riskerna vid en operation är nämligen generellt högre för dem som röker än för icke-rökare. Att rökavvänjning förs in under vårdgarantin innebär att patienterna har rätt till hjälp och att hjälpen också ska ges inom rimlig tid. Det folkpartistiska sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg säger i ett uttalande att rökavvänjning är en mycket viktig hälsofrämjande åtgärd. Hon säger också att hon är glad åt mödravårdscentralernas framgångar med att hjälpa blivande mammor att sluta röka samtidigt som hon är oroad över att det finns stora socioekonomiska skillnader i Stockholm när det gäller rökning, och att det inte minst märks bland småbarnsföräldrar.

Omkring 13 procent av invånarna i länet röker dagligen, vilket är marginellt mindre än i hela landet. Men skillnaderna är stora mellan olika kommuner och stadsdelar, skillnader som till stor del förklaras av socioekonomiska förhållanden, som arbete, utbildning och inkomst. Redan i dag finns dock hjälp att få för dem som vill sluta röka. Men många känner inte till alla möjligheter, inte ens alla som arbetar i vården. I veckan startar "Tobaksfria veckan", en nationell kampanj som bland annat Folkhälsoinstitutet och landstingen står bakom och som sätter fokus på att hjälpa rökare att fimpa för gott. Vårdcentralerna erbjuder hjälp och stöd, liksom även tandläkare, och på den så kallade Sluta-röka-linjen, en webbsajt och en direkttelefonlinje till utbildade tobaksavvänjare finns gratis råd och stöd för den som inte vill gå till läkarmottagningen.

Källa: http://www.dn.se/

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)