Logga in

Lördag 23 januari

Stora brister i äldres munvård

5 juli, 2009 av Behnam Malekzadeh

Sverige är ett av de länder där befolkningen har kvar sina egna tänder allra längst. Men bristen på tandlöshet skapar också problem när vi kommer upp i åldrarna och tappar förmågan att borsta våra tänder och sköta vår munvård.

Tidigare i veckan berättade SvD om tandimplantaten, som blivit väldigt populära, men visat sig vara en källa för svåra infektioner.

Enligt en undersökning från tandläkarföretaget Oral Care är det de äldre som drabbas allra värst av detta. Bland sina knappt 29 000 patienter på äldreboenden i mellersta och södra Sverige var det inte ens var tionde som fick den hjälp med munvården de behövde.

- På många sjukhem ser det illa ut, man kan inte begära att personalen ska kunna hålla rent sådana här komplicerade konstruktioner, säger Marianne Forsell, tandläkare och vd för Oral Care.

Tandvårdsreformen i slutet av 90-talet innebar att tandimplantat via subventioner blev billigare för äldre. Det innebär att allt fler har implantat i munnen när de flyttar in på äldreboenden. När de sedan tappar förmågan att själva sköta sin munhygien skapar implantaten problem. Många sjuka får dessutom tung medicinering som leder till muntorrhet och andra komplikationer.

På vissa håll finns mobila tandläkarteam som besöker äldrehemmen, men långt ifrån över allt. Där kämpar personalen med att få gamla och sjuka till tandläkaren.

Marianne Forsell på Oral Care menar att kunskapsnivån om tandvård för äldre nu måste höjas.

- Alla undersköterskor, läkare och sjuksköterskor borde få utbildning i munvård i sin grundutbildning. Dessutom måste tandläkar- och tandhygienistutbildningarna bli bättre på att lära ut tandvård för äldre, säger Marianne Forsell.

Från PRO:s håll vill man se krafttag från samhällets sida.

- Det behövs mer pengar, tänderna är en viktig del av kroppen. Vi måste inse att sådant här kostar pengar och sedan solidariskt betala för det, säger ordförande Curt Persson.

Det är landstinget som har ansvaret för tandvården, men samtidigt är äldrevården kommunens sak. På Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar man att det delade ansvaret kan vara en av orsakerna till problemet.

- Men jag tror också att det finns en del att göra när det gäller munvården för det äldre. Vi ska ta upp det i samband med att vi diskuterar omhändertagande av äldre efter semestern, säger Göran Stiernstedt, chef på SKL:s avdelning för vård och omsorg.

Samtidigt som SKL ser över sin verksamhet håller socialdepartementet på att utreda det tredje steget i den pågående tandvårdsreformen som inleddes 2008. Den är inriktad på att utforma ett särskilt stöd till personer som, till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning, har ett ökat behov av tandvård.

Hur det kommer påverka de boende på landet äldrehem är ännu oklart.

Källa: http://www.svd.se/

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)