Logga in

Lördag 16 januari

Kraftig minskning av klagomål på tandvården

1 mars, 2009 av Behnam Malekzadeh

 Folktandvårdens 1.3 miljoner besök har lett till att 246 ärenden inkommit, vilket är en minskning med 24 procent jämfört med året före.

- Det visar att vårt aktiva arbete har fungerat med att stärka patienternas inflytande och förbättra vårt bemötande av patienter och deras anhöriga, säger Ingrid Lundvall, som är kundansvarig på Folktandvården.

Till största delen kontaktas Patientnämnden i ekonomiska frågor och om garantier vid behandlingar. Denna typ av ärenden har dock minskat med 26 procent på Folktandvården.

- Det märks att våra patienter har blivit mer nöjda. Vi kunde konstatera det i vår senaste patientenkät. Vi har förbättrat vårt bemötande, vår prisinformation har blivit bättre och vi har infört två års garanti på lagningar. Vi vill ju att våra patienter ska vara trygga med de lagningar vi utför därför ger vi en garanti på de vanligaste fyllningarna samt för protetiskt arbete som kronor, broar och proteser.

Totalt sett kom det in 324 ärenden om tandvård till Patientnämnden under 2008, vilket är en minskning med 23 procent jämfört med föregående år.

Källa: http://www.webfinanser.com/

 

Skriv en kommentar!

(Har du en Gravatar visas den vid din kommentar)